Zoeken

Wie zijn wij en wat doen we?

Om werkgevers en werknemers in de timmerindustrie te helpen 'slimmer te timmeren', is er een arboconvenant opgesteld. Op 11 december 2002 werd het Arboconvenant Timmerindustrie ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT), FNV Bouw en de Hout- en Bouwbond CNV. Per 1 januari 2007 is het convenant beëindigd. De erfenis is ondergebracht bij SKH als het TimmerSlimmer Servicepunt. Het TimmerSlimmer Servicepunt is een initiatief van de sociale partners in de timmerindustrie met als doel aanspreekpunt te zijn voor de branche op het gebied van verzuimbegeleiding en arbeidsomstandigheden.


Wat willen we bereiken en wat levert het op?

Werknemers die 'slimmer timmeren', blijven langer gezond. Dat is allereerst prettig voor henzelf maar ook werkgevers hebben hier voordeel van. Zij merken het namelijk meteen als hun bedrijf 'gezond' is.
Medewerkers die met plezier werken en gemotiveerd zijn, bevorderen de kwaliteit van  het werk en de productiviteit. Het spreekt voor zich dat waar het prettig werken is, medewerkers zich minder vaak ziek melden en er minder ongelukken gebeuren.
Betere arbeidsomstandigheden, meer kwaliteit én een hogere productiviteit: allemaal zaken die goed zijn voor de - concurrentiepositie van de onderneming.

De afspraken in het convenant hebben zich vooral gericht op de volgende vier thema's:

1. Lichamelijke belasting
2. Geluid
3. Houtstof

4. Werkdruk


Inmiddels zijn we alweer 7 jaar na de start van het convenant en is er veel gebeurd. Er zijn veel diensten t.b.v. de branche ontwikkeld. Deze website is daar een onderdeel van. Om alle ontwikkelingen goed bij te houden werken wij met veel mensen samen. Wij stellen het zeer op prijs als u ons wilt attenderen op zaken of onderwerpen die u hier mist. U kunt zich dan in verbinding stellen met de helpdesk tel: 0317-467375 of e-mailen naar: servicepunt@timmerslimmer.nl


 
Wie zijn wij?