Zoeken

Arbocatalogus

De Stichting van de Arbeid heeft een rapport samengesteld met als titel: Wat is een arbocatalogus?
U vindt hierin alle aspecten waaraan een goede catalogus moet voldoen.

Samengevat is een Arbocatalogus: een document, waarin vertegewoordigende organisatie van werkgevers en werknemers op sectorniveau vastleggen welke maatregelen getroffen moeten worden om te voldoen aan de doelvoorschriften in de ARBOwet. Dit document is met positief resultaat getoetst door de Arbeidsinspectie.

Het uitgebreide rapport kunt u inlezen of downloaden onder de volgende link Wat is een Arbocatalogus?

De Arbocatalogus voor de timmerindustrie is nog in ontwikkeling.


 
Thema's