Zoeken
Verzuimmanagement & Arbodienstverlening

Vanuit de Wet Verbetering Poortwachter (2006) wordt er nadrukkelijk meer verantwoordelijkheid gelegd bij de werkgever en werknemer in geval van langdurig ziekteverzuim. Meer verantwoordelijkheid maar ook meer mogelijkheden om zelf te bepalen welke verzuimbegeleiding ingezet gaat worden en wanneer.
Vanuit deze gedachte is het TimmerSlimmer servicepunt opgericht. Zij ondersteunt bij de juiste invulling van verzuimbegeleiding.


Timmerslimmer Servicepunt

Wat betekent de oprichting van het TimmerSlimmer Servicepunt voor uw bedrijf? Dat u al uw verzuim- en arbozaken kunt onderbrengen op één adres.
Als u dat doet, heeft u geen gangbare arbodienst meer nodig. U bent goedkoper uit en wordt bediend door mensen die goed thuis zijn in de timmerindustrie.
Doormiddel van een web gestuurde applicatie (Verzuimsignaal) worden de dossiers van uw werknemers bijgehouden. U kunt altijd (terug)zien welke taken er liggen.


Kosten en Diensten

De aansluitkosten voor 2011 zijn onveranderd € 52,50 per werknemer per jaar. Wat kunt u hier voor verwachten:

- geautomatiseerde ziek- en herstelmeldingen, dossieropbouw (m.b.v.
  internetapplicatie Verzuimsignaal)
- telefonische ondersteuning vanaf de eerste ziektedag
- concrete advisering / ondersteuning van het ziektegeval
- helpdesk waar u altijd met uw vragen terecht kunt
- signalering en advisering bij verzuim 'waar iets mee aan de hand is'
- advisering en ondersteuning door mensen die de branche kennen
- maatwerkbegeleiding per geval i.p.v. de standaard aanpak
- telefonische coaching en begeleiding van leidinggevenden om zelf beter met
  verzuim om te gaan

Een tweede mogelijkheid is een totaal pakket van volledig casemanagement.  De kosten voor volledig casemanagement bedraagt € 82,50 per medewerker per jaar.

U zich aanmelden via ons contactformulier o.v.v. : aanmelding verzuimmanagement.

Voor specifieke informatie kunt u zich richten tot onze helpdesk tel: 0317-467375. 
Producten en diensten