Zoeken

Chemische stoffen

Door multidisciplinaire samenwerking tussen de beroepsverenigingen van arbeids- en organisatiedeskundigen, bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen is het Arbokennisnet tot stand gekomen. Dit project is mogelijk gemaakt met subsidie van het ministerie van SZW.

Wij maken graag gebuik van de kennis bij Arbokennisnet, die hier bij elkaar gebracht is en richtlijnen geeft voor uitvoer van de ARBOwet.

Met betrekking tot de lijst van chemische stoffen oftewel gevaarlijke stoffen is deze  behoorlijk uitgebreid.

Voor elk van deze stoffen is er een samenvatting gemaakt en beschikbaar onder de volgende link

Samenvatting Opslag
Samenvatting Etikettering
Samenvatting Transport
Samenvatting Kankerverwekkende_stoffen

Samenvatting Mutagene_stoffen

Samenvatting Reprotoxische_stoffen

Samenvatting Irriterende stoffen

Samenvatting Sensibiliserende stoffen

Samenvatting ontvlambare stoffen

Samenvatting ontplofbare stoffen

Samenvatting Asbest

Samenvatting Vluchtige organische stoffen

Samenvatting Biologishe agentia

Samenvatting Kwarts

Samenvatting Houtstof

Samenvatting Fijnstof Dieselemissie

Samenvatting Cytostatica

Samenvatting Lasrook

Samenvatting Gewasbeschermingsmiddelen

Samenvatting Biociden


 
Thema's