Zoeken

Verzuimmanagement

Zaken op het gebied van arbo en verzuim kunnen het best geregeld worden door de branche zelf.
Dat is de belangrijkste reden geweest voor de introductie van het TimmerSlimmer Servicepunt.
De NBVT en de vakbonden hebben hiertoe het initiatief genomen en hebben het Servicepunt ondergebracht bij SKH in Wageningen.
Een eigen branchevoorziening past ook in de ontwikkelingen op dit gebied. De nieuwe Arbowet geeft aan dat werkgevers en werknemers zoveel mogelijk zelf oplossingen moeten zoeken voor arbeidsrisico's. Minder voorschriften en meer eigen verantwoordelijkheid voor branches.
Een zodanig sectorspecifieke helpdesk kent de branche en wordt daardoor betaalbaar en werkt effectiever.

Voor specifieke informatie kunt u kiezen voor TSS Verzuimmanagement onder Producten en Diensten of contact opnemen met onze helpdesk tel: 0317-467375.

Hier kunt u zich aanmelden via ons contactformulier o.v.v. : aanmelding verzuimmanagement 
Thema's