Zoeken

Advisering

Omdat geen enkel bedrijf hetzelfde is, blijft het uitbrengen van onze adviezen maatwerk. Hierbij worden de specifieke problemen en risico´s van uw bedrijf meegenomen en uiteraard worden daarbij ook de wettelijke verplichtingen niet uit het oog verloren.

U kunt niet altijd alles weten. En ook uw hoofd P&O of uw Preventiemedewerker loopt wel eens tegen een Arboprobleem aan, waar zij of hij niet direct een oplossing voor weet.
Bij langdurige en complexere problematiek kunt u begeleiding krijgen bij de implementatie van de verandering of vernieuwde processen binnen uw bedrijf. Zo staat u er nooit alleen voor en kunt u zich veel tijd besparen.

Advieswerk op onderstaande gebieden kan door ons worden uitgebracht. Op deze site vindt u tevens de achtergrond informatie m.b.t. deze advisering.

Risico-inventarisatie en -evaluatie
BHV/organisatieplannen
Bedrijfskundige en logisstieke advisering
Veiligheid en Gezondheidsplannen voor de bouw (V&G Plannen)
Op verschillende onderdelen hebben wij hiervoor landelijk erkende certificaten.

Als u dan contact op neemt met onze helpdesk verwijzen zij u zo mogelijk direct door naar de juiste persoon.


 
Producten en diensten